Lễ hội Khai hạ Mường Bi

BVR&MT - Lễ hội Khai hạ Mường Bi, hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng, Lễ mở cửa rừng của người Mường ở Hòa...

Đồng bào được hưởng lợi từ Chương trình 135

BVR&MT - Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc xây dựng, quản lý trải qua 3 giai đoạn và trở thành “xương sống” của...

Nét xuân trên cao nguyên đá

BVR&MT - Khắp những con đường, tường rào đá rực lên sắc đào đỏ thắm, cùng mầu trắng hoa mận, hoa lê, hòa quện tạo...

Chính sách cần đến sớm với học sinh vùng khó

BVR&MT - Những chính sách hỗ trợ học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn của Đảng và Chính phủ đã giúp học sinh...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM