Tuyên truyền về bảo vệ rừng và môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền về bảo vệ rừng và môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chuyên đề Tuyên truyền về bảo vệ rừng và môi trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 01/09/2020

Tương Dương – Nghệ An: Hiệu quả từ phong trào nông dân tham gia...

Hội Nông dân xã Tam Quang (Tam Dương – Nghệ An) đã triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đến các hội viên nông dân.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM