Cấp radio cho đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng...

Đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng đến cộng đồng dân cư và hộ...

BVR&MT - Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường...

Quảng Nam: Trợ cấp hộ gia đình DTTS tham gia bảo vệ và phát...

BVR&MT - Ngày 3/5,  ông  Hồ Quang Bửu , Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 1047/ QĐ -...

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch ở biên cương

BVR&MT - Ngay từ những ngày đầu thực hiện loạt bài “Quân hàm xanh chống dịch ở biên cương”, phóng viên Bảo vệ Rừng...

Phát huy vai trò của quân đội trong phổ biến, giáo dục pháp luật

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia...

Khánh Hòa: Nhiều mô hình thực hiện chính sách dân tộc giúp đồng bào...

BVR&MT - Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS...

Điều chỉnh dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương...

BVR&MT - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết đinh số 1442/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án...

Xóm đèn dầu dưới chân “Đại thủy điện”

BVR&MT - Ngày ngày, họ nhìn sang phía thủy điện Yaly, công trình thủy điện lớn nhất Tây Nguyên hiện tại mà ao ước...

Phát triển văn hóa và du lịch dân tộc thiểu số gắn với xây...

Phát triển văn hóa và du lịch dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới 2020

Chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn...

BVR&MT - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số...