Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng

BVR&MT – Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ra văn bản số 2325/BNN-TCTL với nội dung với chủ đề: “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”, hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

Mục đích của tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Xem Thêm:

Thành Phố Hà Nội: Kết quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 – 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng, góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: Từ ngày 15/4 – 15/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 5/6/2019 và lồng ghép với các hoạt động của các ngày lễ lớn 30/4 – 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương.

Trên cơ sở điều kiện cụ thể, từng địa phương tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Công trình thanh niên góp phần xây dựng nếp sống văn minh.

Huy động toàn dân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”.

Mỗi tỉnh, thành phố chọn một địa điểm điển hình để tổ chức mít tinh phát động điểm với sự tham gia của các Sở, Ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, học sinh và các tầng lớp nhân dân, cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh. Tổ chức tham quan công trình cấp nước và vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền vận động cộng đồng về cấp nước an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước cũng như công tác quản lý, sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững.

Văn Trì.