Cập nhật: Lịch tựu trường của học sinh 27 tỉnh, thành

BVR&MT – 27 tỉnh, thành trên cả nước đã có lịch cho học sinh tựu trường năm học 2021-2022. Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất, từ 16-8, Long An là địa phương có kế hoạch bắt đầu năm học mới muộn nhất, đến 17-9.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, UBND tỉnh Hà Nam quyết định cho học sinh các cấp học trên địa bàn tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9, riêng đối với lớp 1, học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 23-8. Tất cả các trường, các cơ cở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng đồng loạt vào ngày 5-9.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của UBND tỉnh Nam Định, ngày tựu trường của các cấp học là vào 1-9, riêng lớp 1 vào 23-8. Các trường tổ chức khai giảng ngày 5-9.

Tại Hải Phòng, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1-9. Riêng lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23-8. Các trường tổ chức khai giảng vào ngày 5-9.

Theo quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn được UBND tỉnh Long An ban hành ngày 13-8, các cấp học tựu trường vào ngày 17-9 và khai giảng vào ngày 18-9.