Cấp điện cho 140 hộ dân tộc H’Mông ở Tủa Sín Chải

BVR&MT – Sáng 29/8, Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức lễ đóng điện, đưa điện lưới quốc gia đến với 140 hộ đồng bào dân tộc H’Mông ở 2 bản Tìa Khí và Phi Én, thuộc xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Lễ đóng điện tại bản Tìa Khí, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, sáng 29/8.

Việc đóng điện cho bản Tìa Khí, Phi Én cấp điện cho 140 hộ dân ở đây có ý nghĩa to lớn, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống lâu dài.

Đây là dự án cấp điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được Bộ Công thương phê duyệt năm 2013 và bắt đầu triển khai thi công từ năm 2014.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hơn 325km đường dây 35kV; hơn 152km đường dây 0,4kV; 115 trạm biến áp, cấp điện cho hơn 7.700 hộ dân trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu.

Theo kế hoạch, dự án sẽ kết thúc vào cuối năm 2021.

Tại xã Tủa Sín Chải, dự án đã đầu tư xây dựng 23,6km đường dây 35kV; 16,7km đường dây 0,4kV với 6 trạm biến áp cấp điện cho 522 hộ dân thuộc 10 bản: Tìa Khí, Phi Én, Khu Chu Phìn, Ha Vu Chứ, Chin Chu Phìn, Háng Lìa, Hồng Thứ, Tìa Chí Lư, Thành Chử, Thà Giàng Phô.

Trước đó, cũng thuộc dự án này, Công ty Điện lực Lai Châu cũng đã đóng điện cho 73 hộ dân tộc H’Mông ở bản Ca Xin Chải, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ.