Cao Bằng: Vận động được 11,5 tỷ cho Quỹ “Vì người nghèo”

BVR&MT – Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã vận động được trên 11 tỉ 503 triệu đồng ủng hộ quỹ, các chương trình an sinh xã hội trị giá trên 21 tỉ đồng; đã hỗ trợ cho người nghèo xây nhà “Đại đoàn kết”, phát triển sản xuất, hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó học giỏi gần 11 tỉ 454 triệu đồng

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xâydựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016 – 2018) và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 – 2018).

Dự Hội nghị có các ông Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh.

Phát huy truyền thống vẻ vang MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống. Đổi mới phương thức hoạt động với những việc làm thiết thực, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước;

Trong những năm qua MTTQ các cấp đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng động, xây dựng địa bàn dân cư có cuộc sống ấm no, an toàn, văn minh, hạnh phúc. Phong trào xóa đói giảm nghèo, phong trào hiến đất, hiến công xây dựng Nông thôn mới…

Có trên 99% khu dân cư tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong nhân dân.

MTTQ các cấp đã phối hợp vận động Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” được trên 14 tỉ đồng, phân bổ hỗ trợ 2 tỉ 370 triệu đồng cho 16 xã mua trang thiết bị nhà văn hóa, vật liệu xây dựng, di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở….. Hưởng ứng phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng Nông thôn mới”, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 25 hội nghị tập huấn, tuyên truyền với 1.250 đại biểu tham gia; vận động hiến trên 293.258 m2 đất,149.489 lượt ngày công lao động, làm được 245,5 km đường nông thôn, kiên cố hóa 1.650km mương nội đồng và góp trên 135 tấn xi măng… toàn tỉnh có 10/177 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 38 xã đạt 10 – 14 tiêu chí; 115 xã đạt 5 – 9 tiêu chí; 14 xã dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 8,27 tiêu chí/xã.

Nhân dịp này, UB MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2018 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003 – 2018

Phượng Long