Cao Bằng: Giống lạc L14 cho năng suất cao, giúp dân xóa đói giảm nghèo

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 -2020)

BVR&MT – Ngày 14/11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cao Bằng và Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm huyện Thạch An (Cao Bằng) tổng kết mô hình nhân giống lạc L14 vụ hè thu tại xã Lê Lai.

Qua đánh giá của người dân tham gia mô hình và các đại biểu tham quan thực tế, giống lạc L14 cho năng suất cao, chống đổ tốt, kháng bệnh khá; thời gian sinh trưởng ngắn, vụ hè thu từ 110 – 115 ngày. Năng suất đạt 28 tạ/ha; trừ chi phí đầu tư cho thu nhập trên 3 triệu đồng/1.000m2.

Xã Lê Lai có 3.301,68 ha diện tích tự nhiên và năm trong 16 xã, thị trấn thuộc chương trình 135 về xóa đói giảm nghèo bền vững của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Xã Lê Lai có 14 xóm: Bó Pha, Bản Cặm, Bản Dăm, Lũng Buốt, Lũng Mòn, Lũng Rượi, Nà Cốc, Nà Danh, Nà Keng, Nà Lình, Nà Ngài, Nà Loòng, Nà Vàng, Pù Nho.

Mô hình được thực hiện tại 3 xóm: Lũng Mòn, Nà Keng, Bó Pha, diện tích 10 ha với 55 hộ tham gia. Thời gian gieo trồng từ tháng 7 – 11/2017 cho thu hoạch.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón và tham gia tập huấn về các biện pháp kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Mô hình góp phần thay đổi nhận thức và tập quán canh tác, chuyển đổi đất lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng giống lạc L14 đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao cho nông dân địa phương.

Đây là cơ sở để chính quyền địa phương vận động bà con phát huy lợi thế về tiềm năng đầu tư thêm diện tích đất gieo trồng, nhân rộng mô hình trồng lạc tại địa phương giúp phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo.

Hoàng Tưởng