Cảnh báo cháy rừng ở mức độ cao ở Kon Tum

BVR&MT – Hiện nay, tình hình nắng nóng, khô hạn trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nền nhiệt độ cao liên tục duy trì và kéo dài. Ngoài ra, đây cũng là thời kỳ người dân tiến hành các hoạt động sản xuất nương rẫy, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt là đối với diện tích rừng mới trồng, vườn cao su.

Theo cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm, tỉnh Kon Tum đang ở cấp dự báo cháy rừng cao, cực kỳ nguy hiểm (cấp IV, V). Thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại các huyện: Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Hà, Sa Thầy… với tổng số 12 vụ (05 vụ gây thiệt hại 17,06 ha rừng; 07 vụ cháy cỏ tranh lau lách hoặc cháy dưới tán rừng, không gây thiệt hại về rừng).

Cảnh báo cháy rừng ở mức độ cao ở Kon Tum.

Mới đây nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các lực lượng chức năng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng các cấp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng tập trung chỉ đạo quyết liệt một số giải pháp như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về công tác PCCCR, trọng tâm là Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN ngày 21/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 3105/TB-VPUB ngày 04/12/2019 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và PCCCR, đặc biệt là công tác phát hiện, nêu gương, nhân rộng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến; lực lượng kiểm lâm phải bám sát, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, với dân trong công tác PCCCR.

Phân công lực lượng trực PCCCR 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, xung yếu, có nguy cơ cháy rừng cao để có giải pháp phòng từ xa; kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ thời điểm ban đầu; chuẩn bị sẵn sàng, huy động các lực lượng tại chỗ xử lý khi có cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Sau mỗi vụ cháy phải kịp thời kiểm tra, xác minh, xác định nguyên nhân và đối tượng gây ra cháy rừng, lập hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định.

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng, chủ vườn cây cao su trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương có phương án giảm thiểu tối đa các vật liệu dễ gây cháy; đặc biệt là đối với các vườn cây cao su trên địa bàn huyện Ia H’Drai và Kon Rẫy. Nghiêm cấm các hoạt động đốt nương, rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng và làm giảm vật liệu cháy, những hành vi dùng lửa khác ở khu vực ven rừng, trong rừng trong các thời kỳ cấp dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V. Chú ý việc sử dụng lửa của khách du lịch tại các khu du lịch sinh thái trong những ngày nghỉ, ngày lễ.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng (Công an, Quân đội, Kiểm lâm, Dân quân tự vệ…) theo quy định tại Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ và các Quy chế phối hợp đã ký kết.

Thường xuyên theo dõi, xác minh các điểm cháy trên vệ tinh tại website của Cục Kiểm lâm: kiemlam.org.vn để xử lý và báo cáo kịp thời. Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày vào lúc 16 giờ về Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) theo số điện thoại: 02603.863887 để nắm bắt thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sư đoàn 10 bố trí, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ chữa cháy rừng trong trường hợp có cháy lớn xảy ra.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý cháy và báo cáo kịp thời.

Hoàng Tôn (tổng hợp)