Cần điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất 1,5 lần so với quy chuẩn

BVR&MT – Cần cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện dự án.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản đề nghị Chính phủ, bộ ngành khi bổ sung dự thảo nghị định cần quy định chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng để bảo đảm tính khả thi và khuyến khích nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án NƠXH.

NƠXH Công ty Lê Thành

Theo HoREA, nhằm kế thừa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP để bảo đảm tính khả thi của dự án NƠXH và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển NƠXH đối với trường hợp Nhà nước thực hiện đấu thầu quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án NƠXH hội hoặc trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có sử dụng đất để thực hiện dự án. Bởi lẽ, nếu không có cơ chế chính sách này thì nhà đầu tư sẽ lựa chọn sử dụng quỹ đất mà mình đang có để thực hiện dự án NƠXH dễ làm hơn, hiệu quả hơn thay vì thực hiện dự án NƠXH bị ràng buộc với rất nhiều quy định.

Cụ thể là chủ đầu tư dự án NƠXH được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà thửa đất, khu đất chỉ có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc trường hợp nhà đầu tư thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất để thực hiện dự án NƠXH.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho rằnghiện cơ quan có thẩm quyền thường phê duyệt quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với công trình xây dựng cao tầng, nhà chung cư cao tầng với mật độ xây dựng khoảng 30%-38% và hệ số sử dụng đất khoảng trên dưới 7.0 tùy theo mật độ xây dựng, chiều cao tối đa của công trình và tùy thuộc dự án nhà chung cư cao cấp, trung cấp, bình dân hay dự án NƠXH và tùy thuộc giới hạn về chiều cao tối đa của khu vực có dự án.