“Cải thiện quản lý rừng” – Dự án triển vọng đối với vùng sông Mê Kông

BVR&MT – Ngày 16/8/2017, Trung tâm vì Con người và Rừng phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường tiếng nói của Các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng sông Mê Kông” (Voices for Mekong Forests – viết tắt là V4MF) tại Hà Nội.

Toàn cảnh hội thảo.

Với nền tảng phát triển của dự án là để quản lý rừng bền vững, quản lý cảnh quan rừng phải dựa trên nguyên tắc bao quát tổng thể và có sự tham gia của Các bên ngoài nhà nước. Dự án do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, được triển khai trên quy mô vùng và bao quát 5 quốc gia thuộc 3 vùng cảnh quan vùng Mê Kông (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam).

Dự án đặt mục tiêu “đến năm 2021, các bên tham gia ngoài nhà nước trong vùng sông Mê Kông được trao quyền, kết nối và tham gia đánh giá, giám sát và ứng phó phù hợp nhằm tăng cường quản trị lâm nghiệp, đặc biệt đối với Hiệp định đối tác tự nguyện – Kế hoạch hành động của EU về Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT-VPA) và REDD+ (Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng)”.

Tại Việt Nam, Dự án Tăng được Trung tâm vì con người và rừng (RECOFTC), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cùng Trung tâm con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp thực hiện.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo khởi động dự án cấp khu vực đã diễn ra hồi tháng 4 vừa qua. Tại hội thảo này, ông Jenni Lundmark, Giám đốc Dự án của Phái đoàn Liên minh Châu Âu đã chia sẻ: “Liên minh Châu Âu tự hào về dự án này. Chúng tôi quan tâm đến lâm nghiệp cộng đồng và nỗ lực cải thiện quản trị lâm nghiệp bởi vì chúng có mối liên hệ sâu sắc với giảm nghèo và phát triển môi trường bền vững. Chúng tôi cho rằng dự án này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững lâu dài trong khu vực, giảm nghèo thông qua quản trị rừng bền vững và sau cùng là tạo nền tảng cho sự thành công của Hiệp định thương mại gỗ hợp pháp giữa EU và các nước vùng Mê Kông”.

Cũng trong hội thảo cấp vùng ông Chandra Silori, Đại diện RECOFTC cho rằng “Dự án đã tập hợp được một nhóm đa dạng các đối tác quốc gia và khu vực cùng hợp tác trên nguyên tắc công bằng. Với nhiều năm kinh nghiệm về xây dựng năng lực và đã hợp tác với nhiều đối tác quốc gia, RECOFTC vui mừng được tiếp tục hợp tác trên quy mô khu vực để thực hiện dự án này. Hội thảo hướng tới mục tiêu tạo một nền tảng vững chắc để các đối tác thực hiện thành công các hoạt động của dự án.”

Tại Hội thảo cấp quốc gia tại Hà Nội lần này, RECOFTC và các đối tác sẽ giới thiệu về dự án và kế hoạch thực hiện tại cấp vùng và cấp quốc gia, tìm kiếm hiểu biết chung về quản trị rừng: khái niệm, hợp phần và các nguyên tắc của nó, tham vấn đại biểu về các thách thức trong việc cải thiện quản trị rừng tại Việt Nam và giải pháp, và cập nhật về các sáng kiến liên quan tới quản trị rừng hiện đang được thực hiện tại Việt Nam.

Hậu Thạch – Văn Trì