Cải cách thể chế cần lấy người dân làm trung tâm, chủ thể

BVR&MT – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách thể chế là một trong ba đột phá chiến lược và phải phục vụ lợi ích của người dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giải trình, làm rõ một số nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội trong phiên họp chiều 5/11. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Chiều 5/11, trả lời chất vấn của đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) về những quan điểm chính và trụ cột trong cải cách thể chế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cải cách thể chế cần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và tôn trọng thực tiễn khách quan.

Bên cạnh đó, cải cách thể chế phải phục vụ lợi ích của người dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể.

Thủ tướng cho biết, các trụ cột trong cải cách thể chế là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

“Xuyên suốt của 3 nội dung này là lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, mỗi tháng, Chính phủ đều tổ chức phiên họp chuyên đề bàn về cải cách thể chế và xây dựng pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã xem xét gần 70 luật và đang trình Quốc hội hơn 10 dự án luật.

Tầm quan trọng của thể chế cũng được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) về giải pháp để đạt được mục tiêu tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong GDP khoảng 30% vào năm 2030.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số hiện nay là một xu thế, trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đề cập đến việc xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số. Ba trụ cột này hiện đóng góp khoảng 10% trong GDP của Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Cần Thơ) đặt câu hỏi cho Thủ tướng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 5/11. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Liên quan đến vấn đề thể chế cho phát triển kinh tế số, Thủ tướng cho rằng cần tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng thể chế sao cho phù hợp, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển lành mạnh, đúng hướng, nhanh, bền vững, vừa phải kiểm soát được những phát triển không đúng hướng, không lành mạnh.

Tái khẳng định con người vẫn là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực và mục tiêu cho sự phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để phát triển kinh tế số, phải có giải pháp liên quan đến tăng cường nguồn nhân lực, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau vì thiếu hạ tầng cho phát triển chuyển đổi số.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý vấn đề nguồn lực đầu tư cho hạ tầng số, bên cạnh nguồn lực chính từ Nhà nước cũng cần huy động nguồn lực ngoài Nhà nước thông qua hợp tác công tư, xã hội hóa, vay vốn của nước ngoài, làm sao cho phù hợp để phát triển với tốc độ nhanh.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ liên quan đến chuyển đổi số, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, tất cả các cấp, các ngành, các địa phương đều phải vào cuộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phát triển nền kinh tế số của đất nước.