Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Trưởng phòng TN&MT huyện Hướng Hóa

BVR&MT – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đảng viên Dương Phước Định – Trưởng Phòng TN&MT huyện Hướng Hóa, do mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý đất đai…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ra kết luận xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị về thi hành kỷ luật đồng chí Dương Phước Định – Huyện ủy viên, Đảng ủy viên cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Hướng Hóa.

Trụ sở Huyện ủy Hướng Hóa.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị kết luận: Trong thời gian giữ cương vị Huyện ủy viên, Đảng ủy viên cơ quan chính quyền, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa, đồng chí Dương Phước Định do thiếu gương mẫu trong công tác, chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành chưa đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, dẫn đến có những khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý đất đai; tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc giao đất lâm nghiệp, thu hồi đất, bố trí giao đất sản xuất cho các hộ dân và cho thuê đất không đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; tham mưu cho UBND huyện ký ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân không đúng trình tự, quy định, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc ký kết hợp đồng nguyên tắc về đo vẽ, lập bản đồ dự án trồng cây mắc ca tại huyện Hướng Hóa.

Vi phạm của đồng chí đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập thể cấp ủy, cơ quan và cá nhân đồng chí.

Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Dương Phước Định bằng hình thức: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng…