Các dịch vụ cung cấp của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

BVR&MT – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của Việt Nam với 3 cơ sở khang trang, sạch đẹp, thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo chuyên môn cho toàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã khẳng định vị thế quan trọng của mình trong công tác điều trị, khám chữa bệnh sản, phụ khoa. Mỗi chặng đường đi qua đều là những mốc son quan trọng ghi dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của Bệnh viện, xứng tầm khu vực và quốc tế.

Ban biên tập