Cả nước có hơn 33.400 trang trại theo tiêu chí mới

BVR&MT –  Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu năm tới nay, việc sắp xếp, đổi mới DN, nông lâm trường quốc doanh, phát triển kinh tế hợp tác đã đạt được một số kết quả đáng kể.

Theo đó, tiếp tục thực hiện chủ trương và phương án sắp xếp, đổi mới DN Nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ NN&PTNT đã tích cực chỉ đạo triển khai cổ phần hóa DN Nhà nước trực thuộc theo đúng tiến độ đề ra.

Chăn nuôi theo quy mô trang trại tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.
 Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện xác định giá trị DN của Tổng Công ty Lương thực miền Nam, giải quyết các vướng mắc để thực hiện cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, quyết toán vốn Nhà nước lần 2 đối với 8 DN. Đến nay, Bộ NN&PTNT đã cổ phần hóa thành công 12 tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ, 3 DN khoa học công nghệ thuộc viện, trường.
Cùng với đó, Bộ NN&PTNT tiếp tục thẩm định phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện hồ sơ phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp tại TP Cần Thơ và tỉnh Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, toàn bộ 41/41 địa phương, đơn vị có công ty nông, lâm nghiệp đã được Bộ hoàn thành thẩm định phương án sắp xếp, đổi mới và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cho 39 địa phương.
Cùng với việc sắp xếp lại các nông lâm trường quốc doanh, việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi HTX nông nghiệp theo Luật HTX 2012, phát triển HTX và kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được chú trọng. Triển khai Đề án “Phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020”, đến nay, cả nước đã có 19 liên hiệp HTX nông nghiệp, 10.726 HTX nông nghiệp, trên 100.000 tổ hợp tác nông nghiệp, 33.488 trang trại theo tiêu chí mới.
Về phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đến nay, đã có trên 600.000ha lúa và một lượng lớn diện tích các sản phẩm rau, quả, chăn nuôi, thủy sản được tổ chức sản xuất theo hình thức liên kết và 559 chuỗi liên kết theo hình thức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chất lượng cao, an toàn. Tổ chức liên kết theo chuỗi đã được khẳng định là hướng đi đúng đắn của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.