Buôn Đôn: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn trong bầu cử

BVR&MT – Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Đồng chí Vũ Hồng Nhật, Phó Bí thư huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, cùng đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cuôr Nia và xã Ewer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn.

Đến thăm Đồn 747 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các xã trên địa bàn huyện, đồng chí Vũ Hồng Nhật, Phó Bí thư huyện Ủy – Chủ tịch UBND huyện và đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần phát huy khả năng sáng tạo làm việc của cán bộ chiến sĩ, xây dựng mối quan hệ mật thiết, đoàn kết với nhân dân để cùng nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Hồng Nhật cũng đã yêu cầu Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục tập trung làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất để giải quyết các thủ tục nhanh gọn, hợp lý, có hiệu quả tránh gây phiền hà cho nhân dân.

Niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất cao của các đại biểu hội đồng với nhân dân thông qua các luật nghị quyết trong công tác bầu cử, từ đó rút ra những mặt ưu điểm, những bài học kinh nghiệm phân tích rõ ràng những nguyên nhân lý do làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới nâng cao vị thế, phương thức hoạt động, không ngừng đổi mới công tác đảm bảo sự lãnh đạo của huyện Ủy, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Đồng thời, giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, cử tri, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, góp phần quan trọng và tạo động lực mới cho 7 xã của huyện Buôn Đôn phát triển, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa hạ tầng giao thông nông thôn đề xuất những chính sách phù hợp đưa huyện Buôn Đôn về đích theo lộ trình đạt chuẩn chỉ tiêu nông thôn mới.

Để tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của huyện Buôn Đôn. Thời điểm này các cấp, các ngành và loa đài truyền thông cơ sở các xã đến từng thôn buôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, trong các cuộc họp thực hiện những công tác chuẩn bị tiếp theo cho sự kiện chính trị quan trọng này. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền vận động cao trong nhân dân, quán triệt quan điểm vì lợi ích nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm cao được đồng bào nhân dân đồng thuận nhất trí cao.

Công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đảm bảo quyền dân chủ của công dân, công khai minh bạch nâng cao vai trò của từng đại biểu trong quốc hội, Đại biểu, Hội đồng nhân dân huyện Buôn Đôn và đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã đang được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.

Báo cáo của Ủy ban Bầu cử, đồng chí Vũ Hồng Nhật – Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết tại Huyện có 50.750 cử tri đã thành lập 10 Ban phê chuẩn, 77 Khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị vũ trang gồm Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk Po Heng, Yok Đôn, Tiểu đoàn Huấn luyện 19 và Đại đội Bộ binh 5 thuộc Ban Chỉ huy quân sự Huyện.

Về cơ cấu thành phần, số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân xã được bầu là 33 đại biểu giới thiệu ứng cử 56 người, về cơ cấu thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng nhân dân xã được bầu 180 đại biểu số lượng được giới thiệu ứng cử là 290 người, tính đến ngày 16/04/2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã đã hoàn thành việc tổ chức hiệp thương lần thứ ba kết quả số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 56 người, giảm 2 người so với hiệp thương lần thứ hai. Số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 290 người giảm 16 người so với hiệp thương lần thứ hai.

Được biết, những thành tích mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Hội đồng Nhân dân các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ lần này nhân dân huyện Buôn Đôn đã rất phấn khởi, tin tưởng và mong đợi đến ngày 23/5 để cử tri trực tiếp cầm lá phiếu đi bầu cử để thực hiện quyền làm chủ của mình chọn lựa những người đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, có sức khỏe, trẻ, đạo đức tốt, đủ năng lực tham gia vào đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân khóa mới.

Về việc lựa chọn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải tổ chức lấy ý kiến cơ sở nơi cử tri cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân; việc nộp hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu và người được ứng cử. Việc lựa chọn đại biểu Hội đồng nhân dân phải coi trọng phẩm chất đạo đức, phải có trình độ năng lực công tác, phải hết mình phục vụ nhân dân và đất nước, phải lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri để góp phần vào việc triển khai thực hiện hợp lý các chính sách của địa phương huyện Buôn Đôn.

Đồng chí Vũ Hồng Nhật – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn đề nghị thống nhất hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử. 7 xã trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đối với những người ứng cử. Qua các cuộc họp nhằm để lựa chọn những người có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và sự tín nhiệm cao của cử tri để làm cơ sở trình hội nghị xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử.

Qua thống kê danh sách số đối tượng cử tri trên địa bàn huyện Buôn Đôn đủ 50.750 người tham gia bầu cử tại 77 khu vực bỏ phiếu, có 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (không có người tự ứng cử) có 23 ứng cử viên là nữ chiếm (39,6%) 20 ứng viên là dân tộc thiểu số (chiếm 34,5%), có 26 ứng cử viên ngoài Đảng dưới 40 tuổi (chiếm 48,8%), có 6 ứng cử viên ngoài Đảng chiếm 10,3%, có 12 ứng cử viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa V được giới thiệu tái cử chiếm 20,6% trên cơ sở các biên bản. Các khiếu nại tố cáo qua công dân trong bầu cử được giải quyết kịp thời.

Để đảm bảo quyền và trách nhiệm của cử tri trong bầu cử, các địa phương đang ra soát và sẽ tiến hành niêm yết chính thức chính sách để thông báo rộng rãi cho nhân dân tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã và các nhà sinh hoạt cộng đồng của khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Ủy ban Bầu cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Tấn Cường cho biết, đến nay địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên để phục vụ tổ chức hiệp thương lần 3 kết quả 100% cử tri với các ứng viên Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 100% ứng cử viên lấy ý kiến nơi cư trú đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp không có các vụ cần xác minh.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục chuẩn bị triển khai tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nắm bắt tình hình an ninh trật tự, y tế xây dựng phương án phòng chống dịch covid-19 và bệnh bạch hầu đang xảy ra và có những diễn biến phức tạp. Do đó, cần tập trung bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm an ninh an toàn trong bầu cử của huyện Buôn Đôn để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần khẩn trương, tích cực, thận trọng, nghiêm túc. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế trên địa bàn huyện Buôn Đôn cho đến nay cơ bản ổn định, công tác thông tin tuyên truyền thiết thực, đa dạng, phong phú.

Bài, ảnh: Lê Vân.