Bức tranh tuyệt đẹp của miền biên viễn Mường Lống – Nghệ An

BVR&MT – Một bức tranh tuyệt đẹp về cảnh sắc, con người trên rẻo cao Mường Lống (Kỳ Sơn – Nghệ An). Qua ống kính tất cả hiện lên vừa kỳ bí hoang sơ lại vừa hồn nhiên trong sáng.