Bộ Y tế: Các địa phương phải gửi nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng

BVR&MT – Từ năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiến hành mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo nhu cầu.

Nhân viên y tế làm công tác tiêm chủng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Y tế ngày 14/5 cho hay đơn vị này đã có văn bản gửi uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị định số 13/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, ngày 05/2/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP. Để triển khai Nghị định này, Bộ Y tế đề nghị uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bố trí kinh phí.

Quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP nêu rõ: “Ngân sách Trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng bao gồm: Mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; Kiểm định vaccine, Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine đến tuyến tỉnh, thành phố…”

Do đó, từ năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiến hành mua vaccine cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo nhu cầu.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP, uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch trên địa bàn trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định.

Vì vậy, Sở Y tế tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại địa phương để báo cáo uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai hoạt động của Chương trình trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP.

Về xác định nhu cầu vaccine, theo Bộ Y tế: Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP đã quy định Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6 hàng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vaccine và tiêm chủng hằng năm.

Đối với nhu cầu vaccine năm 2024, Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, thành phố bao gồm nhu cầu tiêm bù mũi cho các đối tượng tiêm chủng mở rộng năm 2023, nhu cầu năm 2024 và 6 tháng năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (trước khi ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024).

Đối với nhu cầu vaccine năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Y tế nêu rõ: Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước ngày 30/6 của năm trước đối với các năm tiếp theo để tổng hợp./.