Bộ trưởng TN&MT yêu cầu áp dụng trí tuệ nhân tạo trong đo đạc bản đồ

BVR&MT – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh yêu cầu Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trong thời gian tới cần ưu tiên nghiên cứu các công nghệ lõi như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý.

Chiều 9/7, tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh cho rằng, vị trí, vai trò của đo đạc và bản đồ ngày càng quan trọng. Bởi vì, đây là công cụ, nền tảng kỹ thuật cơ bản để phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh. Ảnh: Quang Phong

Do vậy, trong chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã xác định quan điểm phát triển ngành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phục vụ cộng đồng, nâng cao dân trí và hội nhập quốc tế.

Chiến lược trên cũng xác định phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia làm nền tảng quan trọng và cơ bản, cung cấp dịch vụ dữ liệu không gian địa lý cho các ngành; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh yêu cầu Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trong thời gian tới cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó ưu tiên lựa chọn nghiên cứu một số công nghệ lõi như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn trong thu nhận, cập nhật, xử lý và cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh và các đại biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh yêu cầu ưu tiên, chú trọng nghiên cứu các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại sự kiện, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Nguyễn Phi Sơn cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo để nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo; hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.