Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh báo cáo nhiều nội dung quan trọng tại Phiên họp của Hội đồng Dân tộc

BVR&MT – Trong Phiên họp toàn thể lần thứ 2, ngày 9/10, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) 9 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi; Báo cáo Kết quả 1 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Tham dự phiên họp có Chủ tịch HĐDT Y Thanh Hà Niê Kđăm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh; đại diện các Ủy ban của Quốc hội, một số Bộ, ban, ngành. Phiên họp trực tuyến được tổ chức tại 29 điểm cầu của 28 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả hoạt động của HĐDT; đặc biệt là tinh thần làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐDT và UBDT trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị HĐDT và UBDT tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG. Kịp thời phát hiện, chỉ ra những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật… để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức thực hiện Chương trình hiệu quả.

UBDT chủ động hơn nữa trong công tác chủ trì, tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành, đặc biệt là ban hành quyết định đầu tư Chương trình và hướng dẫn thực hiện. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, đặc biệt là xác định rõ những nhiệm vụ cần tập trung giải quyết, ưu tiên đầu tư để giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG từ Trung ương đến địa phương. Bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc của Chương trình đề ra, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung địa bàn đặc biệt khó khăn để giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất. Phân cấp mạnh cho địa phương để chủ động trong công tác quản lý, điều hành, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trình bày tóm tắt các báo cáo tại Phiên họp

Tại Phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021, tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vùng DTTS và miền núi. Đồng thời, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo báo cáo, tình hình vùng DTTS và miền núi 9 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng; các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, khối Đại đoàn kết dân tộc được giữ vững… Tuy nhiên, đời sống đồng bào các DTTS bị tác động mạnh do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Về mục tiêu năm 2022, báo cáo chỉ rõ việc tiếp tục tập trung nguồn lực cho phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi nhanh, bền vững, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS và miền núi mỗi năm giảm trên 3%; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nước tưới, phát triển văn hóa, giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS…

Về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, thời gian tới sẽ kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương; đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và trong tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào các DTTS; đa dạng hóa nguồn vốn huy động, nhất là vốn ODA, vốn vay ưu đãi, tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương, các nguồn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp để triển khai thực hiện Chương trình.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông và công tác quản lý chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành; tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi để kịp thời đề xuất, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan, không phù hợp để đảm bảo thống nhất, đồng bộ nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình…

Quang cảnh Phiên họp

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung một số vấn đề: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 vùng DTTS và miền núi; nội dung thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030…

Một số ý kiến cho rằng: Cần tăng cường đôn đốc, giảm sát giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý đất ở, đất sản xuất vùng DTTS và miền núi; quan tâm, đẩy mạnh thực hiện phủ vắc xin Covid-19 cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; đề xuất các giải pháp ứng phó với các tác động khó lường khi thực hiện Chương trình MTQG trong bối cảnh dịch bệnh; xây dựng các chính sách đệm đối với các xã chuyển từ khu vực III về khu vực II; UBDT tiếp tục rà soát những khó khăn khi thực hiện Chương trình MTQG để tìm cách tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra…

Tại phiên họp, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã giải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu, đặc biệt là những kiến nghị của các địa phương tham dự Phiên họp tại 29 điểm cầu.