Bố trí 50% vốn giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

BVR&MT – Ngày 25/5, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII tổ chức kỳ họp thứ Bảy, kỳ họp chuyên đề.

Tuyến tránh Quốc lộ 56 chạy qua thành phố Bà Rịa, đây sẽ là điểm cuối của dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Tại Kỳ họp, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách tỉnh chi trả 50% chi trả giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Theo đó, Nghị quyết thống nhất bố trí vốn ngân sách địa phương để chi trả 50% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, với tổng số vốn là 670 tỷ đồng, tiến độ bố trí vốn trong năm 2022. Trong trường hợp tăng tổng mức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ bố trí đủ số vốn tăng thêm tương ứng. Nguồn bố trí vốn là nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn khác.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 ngân sách địa phương đối với số vốn đã cam kết, sau khi dự án được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của HĐND tỉnh về cân đối vốn ngân sách địa phương để chi trả một phần cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, với vai trò quan trọng, tính cấp thiết của dự án và trách nhiệm của địa phương trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng về đầu tư phát triển các dự án kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, đây là Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc kết nối hạ tầng giao thông, tạo sức lan toả, khơi thông các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược…

Toàn cảnh kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VII.

Ông Phạm Viết Thanh đề nghị, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sớm xác định, giao nhiệm vụ cho một đơn vị làm chủ đầu tư để khi Quốc hội thông qua, Chính phủ giao nhiệm vụ thì bắt tay ngay vào thực hiện các công việc theo chức năng. UBND tỉnh sớm triển khai, giao nhiệm vụ cho 2 địa phương là thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ chuẩn bị các tổ kiểm kê thực hiện thật tốt công tác giải phóng mặt bằng đúng quy đinh về đất đai, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, bao gồm cả tái định cư và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

Nhằm tránh tình trạng nâng giá vật liệu thi công, ông Phạm Viết Thanh cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chủ động xác định nguồn cung ứng vật liệu thi công và ổn định giá cả trên thị trường. UBND tỉnh thành lập tổ công tác nhằm đôn đốc thực hiện giải quyết những kiến nghị, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để sẵn sàng triển khai dự án.