Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị “Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững”

BVR&MT – Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017, ngày 05/6, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với VCCI tổ chức Hội nghị “Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững”.

​Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện, Lãnh đạo các Bộ, ngành và cơ quan thuộc Trung ương; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường; Lãnh đạo các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam; Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu Công nghiệp; các hiệp hội doanh nghiệp khu vực phía Nam; các cơ quan thông tấn báo chí;…

Hội nghị là nơi giao lưu, đối thoại thẳng thắn giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước nhằm đưa ra các giải pháp để doanh nghiệp có thể đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế song hành với BVMT.

Nội dung chính của Hội nghị gồm 2 phiên đối thoại:

Phiên 1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam. Nội dung thảo luận bao gồm:

– Hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT; các yêu của pháp luật về BVMT đối với doanh nghiệp;
– Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng bền vững, công nghệ xử lý môi trường và công nghệ thân thiện với môi trường;

Phiên 2. Các vấn đề môi trường cấp bách đối với khu vực phía Nam trong giai đoạn hiện nay. Nội dung thảo luận bao gồm:

– Quản lý các Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp (chính sách, phân cấp, trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý);
– Những vấn đề thực tiễn đối với doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về BVMT;
– Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước;
– Đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải nguy hại, vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;…
– Thanh tra, kiểm tra, giám sát về BVMT.

Trong năm 2017, Hội nghị “Đối thoại chính sách về môi trường và phát triển bền vững” sẽ tiếp tục được tổ chức tại khu vực miền Trung và khu vực phía Bắc.