Bộ TN&MT chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản

BVR&MT – Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ TN&MT đã chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn địa phương này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kết luận số 14/KL-BTNMT kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết luận cho biết, năm 2021 có 541 vụ việc vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tương ứng số tiền xử phạt gần 5 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực đất đai có 360 vụ vi phạm, lĩnh vực môi trường 93 vụ vi phạm, khoáng sản 87 vụ vi phạm và lĩnh vực tài nguyên nước có một vụ vi phạm.

Một số công trình vi phạm sử dụng đất, trật tự xây dựng thời gian qua.

Có một vụ vi phạm đã được chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; một vụ vi phạm được cơ quan tố tụng chuyển để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tuy vậy, về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo phân cấp.

Qua kiểm tra xác suất 196 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên (13/81 hồ sơ) và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc (6/6 hồ sơ), Đoàn kiểm tra nhận thấy một số biên bản vi phạm hành chính ghi thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định; không ghi thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm.

Cùng với đó, một số biên bản vi phạm hành chính mô tả hành vi vi phạm chưa rõ ràng, chưa đầy đủ các thông tin để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm, áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; chưa thể hiện rõ người có thẩm quyền tiếp nhận giải trình; không ghi nhận tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định.

Ngoài ra, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp cho Đoàn thanh tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 76 trường hợp; áp dụng mức phạt không đầy đủ với hành vi vi phạm; áp dụng không đúng hình thức phạt bổ sung; xử phạt không đúng hành vi vi phạm; một số trường hợp không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc có các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Đồng thời phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm đất đai theo thẩm quyền.

Sơn Tinh