Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu rà soát việc thu phí lĩnh vực môi trường

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do T.Ư quản lý. Tổng cục Môi trường rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí lĩnh vực môi trường; đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế và quy định của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý tài nguyên nước rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan T.Ư thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong lĩnh vực môi trường, ông Nguyễn Hưng Thịnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 sẽ thay đổi cơ bản các quy định về quản lý phế liệu nhập khẩu, quản lý chất thải nguy hại.

Theo đó, thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; cấp, cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi được lồng ghép vào thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép môi trường.

Trong khi đó, nội dung Giấy phép môi trường được quy định cụ thể trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được chỉnh lý. Vì thế, Tổng cục đề nghị, khi Ban soạn thảo thống nhất quy định về Giấy phép môi trường trong dự thảo Nghị định, sẽ cập nhật kịp thời vào việc xây dựng Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Xoay quanh vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường cần khẩn trương trình Đề án thu phí để trình Bộ thẩm định gửi Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền; trong đó, nêu rõ những nội dung còn cần phải tiếp tục hoàn thiện.