Bộ Tài nguyên dự kiến cắt giảm khoảng 46% điều kiện đầu tư kinh doanh

BVR&MT – Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến có khoảng 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cắt giảm, đơn giản hóa thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục 4 Luật đầu tư.

Ngoài ra, trong dự thảo Nghị định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không có trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phụ lục 4 Luật Đầu tư.

Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất xây dựng Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi 11 văn bản, với 5 Chương, 13 Điều.

Cụ thể, dự thảo đề xuất sửa đổi một số điều tại 2 Nghị định thuộc lĩnh vực đất đai gồm: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực môi trường, dự thảo đề xuất sửa đổi một số quy định tại 5 Nghị định gồm: Nghị định số 127/2014/NĐ-CP, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn, dự thảo đề xuất sửa đổi một số quy định tại 5 Nghị định gồm: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP, Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.