Danh mục các nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020

BVR&MT – Mới đây, ngày 10/9/2019, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định 3493/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, 11 nhiệm vụ chia ra gồm các danh mục: Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm; xây dựng mức kinh tế kỹ thuật cho bảo tồn và tuyển chọn nguồn gen vi sinh vật lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; xây dựng hệ thống thông tin về đa dạng sinh học tại các khu rừng đặc dụng của Việt Nam trên nền tảng công nghệ WebGIS; rà soát, thẩm định cập nhật danh mục nguồn gen cây trồng vật nuôi, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường nuôi tôm hùm bè/lồng tập trung; điều tra, đánh giá tác động của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đến môi trường sinh thái và đề xuất các biện pháp quản lý; đánh giá, xác định một số loài cây bản địa có khả năng hấp thụ, giảm thiểu bụi mịn và ô nhiễm không khí ở Việt Nam.

Xem thêm:

Hà Nội: Thực hiện xử lý môi trường vụ cháy Công ty Rạng Đông

Cải thiện chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội

Đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ; Xây dựng mô hình thu gom xử lý và tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch tập trung tại vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long.

Nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp. Nhiệm vụ sẽ báo cáo kết quả điều tra, khảo sát về quy mô, tính chất và tác động của nguồn gây môi nhiễm môi trường, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu công tác bảo vệ môi trường của ngành nông nghiệp.

Văn Trì (Tổng hợp)