Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh triển khai Luật Biên phòng Việt Nam

BVR&MT – Ngày 28/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã thông báo triển khai Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và Nghị định số 106/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh giới thiệu về Luật Biên phòng Việt Nam.

Luật Biên phòng Việt Nam được Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 11/11/2020. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022 và thay thế Pháp lệnh BĐBP số 02/1997/PL-UBTVQH9. Luật Biên phòng Việt Nam gồm 6 chương, 36 điều quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể các chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Biên phòng. Luật cũng quy định, phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BĐBP trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, để Luật Biên phòng Việt Nam sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Đề án chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hình thức tuyên truyền cũng được thực hiện da dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, nhất là đối với các địa phương biên giới có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, BĐBP tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đội ngũ cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ, đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt với các chi bộ thôn, bản; đội ngũ cán bộ vận động quần chúng, cán bộ Biên phòng phụ trách các thôn, bản biên giới… tăng cường tham mưu, phối hợp với địa phương tuyên truyền sâu rộng về Luật Biên phòng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Năm 2021, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật trên biên giới, biển đảo; thực hiện thành công 7 chuyên án lớn, xử phạt vi phạm hành chính trên 5 tỷ đồng, ngoài ra BĐBP tỉnh Quảng Ninh còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện nhiều mô hình giúp dân trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được từ ngay từ những ngày đầu năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh xác định quyết tâm tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm chính trị được giao; phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuyên sâu rộng các nội dung của Luật Biên phòng Việt Nam đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.