Bình Thuận kiên quyết thu hồi dự án gần 3.000 tỷ đồng do chậm triển khai

BVR&MT – UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận.

Khu chăn nuôi bò sữa công nghệ cao ở xã Sông Bình – huyện Bắc Bình. Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Theo văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận, xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (diện tích 479 ha) tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến chỉ đạo không xem xét lại việc thu hồi dự án này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời cho Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận biết, thực hiện. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Bắc Bình, Sở Tài chính xử lý số tiền mà Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận đã chi trả đền bù cây trái, hoa màu cho công ty.

Dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 3/4/2017, với diện tích 479 ha. Đến nay đã qua thời gian dài những chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện thủ tục đất đai để đưa dự án đi vào hoạt động và chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020), gây lãng phí về nguồn tài nguyên đất đai. Do đó, dự án trên đủ điều kiện để chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật.

Dự án Trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của Công ty cổ phần Sữa Thông Thuận có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.