Bình Dương huy động hơn 14.000 tỷ đồng hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia

BVR&MT – Đến nay, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã huy động được hơn 14.000 tỷ đồng từ các nguồn lực nhằm đầu tư, phân bổ, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 đến nay.

Chiều ngày 05/11, Đoàn Công tác Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 và việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Nội vụ.

Tiếp đoàn có ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương, Đoàn Công tác Bộ Nội vụ đã được nghe các báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia năm 2019 của tỉnh Bình Dương; kết quả triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn và công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; triển khai chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ.

Theo đó, tính đến tháng 11/2019, tổng số công chức, viên chức Ngành Nội vụ của tỉnh Bình Dương là 150 người. Hàng năm, UBND tỉnh Bình Dương đều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ngành Nội vụ theo quy định. Riêng về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2016 đến 2019, toàn tỉnh Bình Dương đã đào tạo cho trên 6.000 lao động nông thôn. Tính đến nay, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh đã huy động được hơn 14.000 tỷ đồng từ các nguồn lực nhằm đầu tư, phân bổ, hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016 đến nay.

Năm 2020, tỉnh Bình Dương đưa ra các mục tiêu cụ thể đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gồm: có từ 12-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bình quân mỗi huyện, thị có từ 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao: Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 70-75%. Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 7,5 vào cuối năm 2020. Số giường bệnh/vạn dân đạt 27 giường (không tính tuyến xã). Hàng năm giải quyết việc làm cho 45.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 1%/năm so với đầu năm. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ độ che phủ rừng, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm đạt 57,5%.

Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác Bộ Nội vụ đã đánh giá cao các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ Ngành Nội vụ, các chương trình mục tiêu quốc gia mà tỉnh Bình Dương đã triển khai hiệu quả từ năm 2016 đến nay. Các thành viên trong đoàn cũng lưu ý Bình Dương cần tiếp tục quan tâm các giải pháp đẩy mạnh các chương trình này trong thời gian tới.