Bình Dương: Giới thiệu đề án xây dựng thành phố thông minh

BVR&MT – Vừa qua, tại Trung tâm Hội Nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hội Nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017”. Tới dự có ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Tổng Công ty Becamex IDC, ông Carel Richer, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính thức được phê duyệt vào ngày 21/11/2016, Đề án thành phố thông minh Bình Dương là một chương trình chiến lược đột phá kinh tế – xã hội của tỉnh đến năm 2021, tầm nhìn 2030. Đề án hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, đặt những nền tảng cơ bản đầu tiên cho một nền dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, tạo tiền đề tiến lên nền kinh tế tri thức.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Tổng Công ty Becamex, IDC.

Tại buổi giới thiệu Đề án xây dựng thành phố thông minh, Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Tổng Công ty Becamex, IDC nhấn mạnh: “ Khác với cách tiếp cận thông thường về thành phố thông minh thuần túy, tập trung vào việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, để giải quyết một số vấn đề của khu vực như chính phủ điện tử, giao thông… Bình Dương nhấn mạnh những tầm nhìn lớn tạo sự đột phá, đổi mới toàn diện, trong đó lấy con người là trọng tâm. Đối với Bình Dương, Thành phố thông minh có thể được hiểu là hệ sinh thái năng động, sáng tạo, kết nối, trong đó tất cả các thành tố đều liên tục cải tiến, đổi mới và tối ưu hóa không ngừng”.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết: “ Tỉnh Bình Dương trong quá trình xây dựng đề án, luôn luôn không ngừng phát huy tính năng động sáng tạo, cập nhật những xu thế mới, liên tục học hỏi kinh nghiệm của các thành phố thông minh trên thế giới cũng như các chuyên gia. Bên cạnh đó, đề cao vai trò kết nối hợp tác; gắn kết các bên trong khu vực”.

Trên tinh thần đó, Hội nghị Thành Phố Thông Minh Bình Dương lần 2, năm 2017 được tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 11 năm 2017 sẽ mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho Bình Dương phát huy những thế mạnh của mình trong việc xây dựng thành phố thông minh.

Được biết, chương trình Hội Nghị toàn thể thành phố thông Minh tỉnh Bình Dương năm 2017, diễn ra vào ngày 27/11, sẽ là điểm nhấn với nhiều chuyên gia và các nhà lãnh đạo quốc tế đến chia sẻ những thành công và bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng thành phố thông minh với UBND tỉnh Bình Dương.

Mạnh Hùng