Bình An (Lâm Bình – Tuyên Quang): Giảm nghèo nhờ nguồn vốn Chương trình 135

BVR&MT – Những năm qua, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, công trình công cộng, mô hình chăn nuôi sản xuất đã được xây dựng và phát huy được hiệu quả tại xã nghèo Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Người dân phát triển chăn nuôi trâu để tăng thêm thu nhập tại xã Bình An.

Bình là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lâm Bình, kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 chiếm trên 78,6%. Những năm qua, với nguồn vốn Chương trình 135, đường liên thôn, liên xã, hỗ trợ người dân mua máy gặt, nuôi trâu sinh sản, công trình cấp nước sạch được đầu tư xây dựng.

Diện mạo nông thôn đang dần khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, mức thu nhập tăng đáng kể từ 530.000 đồng/người/tháng (năm 2015) lên mức 800.000 đồng/người/tháng (năm 2017). Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã ngày càng giảm (từ 78,6% năm 2015 xuống còn 70% năm 2017).

Cũng nhờ sử dung tốt nguồn vốn Chương trình 135, dự kiến trong năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của xã tiếp tục giảm, đồng thời thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng lên.

Quốc Hoàng