Bến Tre khắc phục những hạn chế qua đánh giá công tác phòng chống thiên tai

BVR&MT – UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch về khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế qua đánh giá công tác phòng chống thiên tai năm 2022. Nội dung kế hoạch nêu rõ giải pháp thực hiện đối với từng chỉ tiêu cụ thể, phân nhiệm và thời gian thực hiện.

Diện tích sản xuất lúa bi thiệt hại do hạn mặn.

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 7892-KH/UBND về khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế qua đánh giá công tác phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2022.

Nội dung kế hoạch nêu rõ giải pháp thực hiện đối với từng chỉ tiêu cụ thể, phân nhiệm và thời gian thực hiện. Cụ thể, đối với chỉ số về tổ chức, kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh, tỉnh thành lập bộ phận chuyên trách thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan từng bước đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác điều hành, ứng phó của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu công tác theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.

Đối với chỉ số về phòng ngừa thiên tai, nghiên cứu, lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ tập huấn cho cấp xã về PCTT đạt ở mức trên 80%. Tổ chức hướng dẫn hộ gia đình chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động PCTT đạt ở mức trên 80%. Các ngành có liên quan và các cấp địa phương từng bước trang bị thiết bị cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã đạt mức trên 90%. Tổ chức lại Quỹ PCTT theo quy định.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, những tháng cuối năm 2022, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, khả năng có bão và áp thấp nhiệt đới. Đặc biệt, do thời tiết chuyển mùa nên nhiệt độ dao động giữa ngày và đêm lớn dễ xảy ra dịch bệnh trên tôm nuôi./.