Bảo vệ môi trường: Giáo dục học sinh từ những việc nhỏ

BVR&MT – Biến đổi khí hậu đang là vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu. Bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết đã trở thành nhiệm vụ cấp bách không của riêng ai. Có một thực tế là hiện nay, trong khi các quốc gia phát triển có môn học riêng về môi trường thì Bảo vệ môi trường trong trường học ở một số nước đang phát triển như Việt Nam mới chỉ được đưa vào một số tiết học ngoại khóa.

Nhận biết được điều đó, Cơ quan báo chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường thường xuyên tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến các thế hệ học sinh tương lai của đất nước về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.

Xem thêm:

An Giang thời đại 4.0: Vì sao cần phải bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa online?

Phát động cuộc thi: Viết về “Bảo vệ Rừng và Môi trường” lần thứ 3 năm 2019

Giáo dục học đường là cách giáo dục thường xuyên và tác động lớn nhất đối với lớp trẻ. Việc giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học chưa được chú trọng đúng mức. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi một môn học chính thức, nếu các thầy cô giáo biết cách lồng ghép thường xuyên vấn đề này trong các bài giảng của mình thì hiệu quả chắc chắn không phải là nhỏ.

Được như vậy, thầy cô giáo vừa là những tấm gương rất thuyết phục, vừa là những người có sức lay động, cảm hóa sâu sắc. Thầy cô cũng là những người ngày ngày tiếp xúc với học sinh.

Trường tiểu học Vĩnh Tế với không gian cây xanh bao quanh.

Thông qua chương trình các em học sinh nhận biết được: Ý thức bảo vệ môi trường, dần hình thành trong cộng đồng học sinh và ngay cả các giáo viên về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Các hoạt cảnh, chương trình trồng cây xanh tại nhà trường, lồng ghép bằng những chia sẻ thực trạng môi trường hiện nay, các biện pháp cụ thể để Bảo vệ môi trường.

Trồng cây xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua các sự kiện của cơ quan báo chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường, có thể thấy các thầy cô giáo nên lồng ghép thực trạng môi trường hiện nay vào bài giảng và đưa ra một số biện pháp để trong cuộc sống hàng ngày các em nhận biết được những việc làm cụ thể của mình để  góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng không khí trong lành như: nhặt rác, trồng cây xanh. Nhà trường cũng cần tuyên dương các em gương mẫu điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần hình thành ý thức cho các thế hệ học sinh.

Có thể tin chắc rằng ý thức bảo vệ môi trường của các em học sinh và các lãnh đạo, thầy cô giáo sẽ giúp cho môi trường trở nên trong lành hơn, hình thành cho các thế hệ học sinh trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống.

Văn Trì