Bão giật cấp 10 cách quần đảo Hoàng Sa 380 km

BVR&MT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 14-6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5,5m; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía đông kinh tuyến 110,0 độ kinh đông; từ vĩ tuyến 16,0 độ vĩ bắc đến 22,0 độ vĩ bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 15/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,8 độ vĩ bắc; 109,0 độ kinh đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.