Bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự

BVR&MT – Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra hình sự, đảm bảo tính thống nhất và khả thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự trong thời gian tới.

Ngày 28/1,Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Phiên họp Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Theo báo cáo tại Phiên họp, hiện nay hệ thống Cơ quan điều tra tiếp tục được tổ chức theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu nên đã phát hiện, điều tra, xử lý có hiệu quả với từng loại tội phạm theo thẩm quyền của các cơ quan điều tra. Số vụ án hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện đã giải quyết chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ án xảy ra trên toàn quốc, tạo điều kiện để Cơ quan điều tra cấp trên tập trung điều tra những vụ án về các tội đặc biệt quan trọng, phức tạp; đồng thời, thực hiện tốt hơn việc tổng kết, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và pháp luật đối với Cơ quan điều tra cấp dưới.

Việc tổ chức Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, trong Quân đội nhân dân phù hợp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Viện Kiểm sát thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố cho đến khi kết thúc điều tra; giúp cho Kiểm sát viên nắm được nội dung, diễn biến, các tình tiết có liên quan đến vụ án để thực hành quyền công tố tại phiên tòa, góp phần tăng cường trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, thực tế cũng cho thấy một số quy định của Luật đã không còn phù hợp với tình hình thực tế, bộc lộ một số hạn chế, bất cập, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả điều tra hình sự… Vì vậy, việc nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 là yêu cầu cấp thiết, khách quan, nhằm khắc phục hạn chế, bất cập hiện nay, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự trong thời gian tới.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận tập trung vào các nội dung: xác định phạm vi sửa đổi, bổ sung; Hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân; thời điểm trình Chính phủ… của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thứ trưởng bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhất trí với chủ trương, sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015. Thứ trưởng gợi ý cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, như: Hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan điều tra của Công an nhân dân; Khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan điều tra Quân đội nhân dân; Khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân; Khung pháp lý về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; Hoàn thiện khung pháp lý về phân công, phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự.

Thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, tổ chức bộ máy; bổ sung phần kiến nghị trong báo cáo đánh giá tác động, tờ trình, phạm vi điều chỉnh… đảm bảo tính thống nhất và khả thi, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác điều tra hình sự trong thời gian tới..