Báo chí góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng Tây Bắc

BVR&MT – Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), chiều 16/6, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương vùng Tây Bắc.

Mùa vàng trên vùng cao Hoàng Su Phì. (Ảnh: Đỗ Bình/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc Hầu A Lềnh đánh giá thời gian qua, báo chí góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Tây Bắc. Những vấn đề mà báo chí thông tin, tuyên truyền, phản ánh về Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các địa phương trong vùng Tây Bắc có sức lan tỏa, có tính định hướng dư luận rất lớn.

Thông tin về Tây Bắc được các cơ quan báo chí tuyên truyền, phản ánh một cách trung thực, khách quan, khá toàn diện và kịp thời, bám sát nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Tây Bắc và thực tế của vùng, hướng mạnh về cơ sở, mang tính chất hai chiều.

Đặc biệt, báo chí đã quan tâm tuyên truyền, nhân rộng nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế-xã hội, chuyển giao khoa học-kỹ thuật; quảng bá hình ảnh vùng Tây Bắc, góp phần quan trọng tạo cơ hội cho vùng và các tỉnh trong vùng Tây Bắc thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Cùng với đó, báo chí đã góp tiếng nói quan trọng định hướng thông tin, dư luận, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc trên địa bàn; đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường và giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Tây Bắc và những tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Bắc để người dân trong và ngoài nước biết rõ hơn và dành sự quan tâm đối với Tây Bắc, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, nhiều tiềm năng, lợi thế.

Đồng thời, báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong việc định hướng dư luận, tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo; góp phần đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, giúp đồng bào các dân tộc Tây Bắc trao đổi kinh nghiệm sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng…