Biên cương xứ Nghệ

BVR&MTVới tinh thần biên giới là nhà, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, những chiến sỹ lực lượng Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hết lòng giúp đỡ đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Từ đó, những mảnh đất nơi biên cương của tổ quốc nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đang được khởi sắc từng ngày.

Ban biên tập