Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai: Công tác xây dựng và quản lý đô thị đạt hiệu quả cao

BVR&MT – Trong quá trình hình thành và phát triển, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQL DA ĐTXD) quận Hoàng Mai, Hà Nội đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội của quận Hoàng Mai nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.

Trong những năm vừa qua, quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Mỗi công trình, dự án đều ghi dấu ấn của BQL DA ĐTXD quận Hoàng Mai trong công tác chỉ đạo, đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách, được thành phố và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cơ sở hạ tầng quận Hoàng Mai ngày càng được hoàn thiện.

Cụ thể, trong Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân Hoàng Mai lần thứ IV diễn ra trong hai ngày 2 – 3/6/2020, kết quả của Đảng bộ quận Hoàng Mai đã nêu rõ công tác xây dựng và quản lý đô thị, đầu tư về hạ tầng khung, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển đô thị được Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tham mưu có hiệu quả, diện mạo đô thị của quận thay đổi rõ nét.

Trong 5 năm qua đã thẩm định 95 đề án quy hoạch chi tiết và tổng mặt bằng, thực hiện công bố 4 đồ án quy hoạch phân khu, 37 đồ án quy hoạch chi tiết… Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, góp phần quan trọng để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, tạo diện mạo mới của quận.

Từ khi thành lập đến nay quận Hoàng Mai không ngừng nỗ lực phát triển kinh tế song hành với bảo vệ môi trường xanh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên địa bàn quận đã triển khai hàng trăm dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư hơn 6 nghìn tỷ đồng, tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị của quận Hoàng Mai ngày càng văn minh, hiện đại.

Quận Hoàng Mai đã đầu tư 35 dự án liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao với tổng mức đầu tư hơn 376 tỷ đồng, đến hết năm 2020 đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà hội họp khu dân cư, đạt tỷ lệ 95%. Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, quận có 70,4% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Để công trình chất lượng, đảm bảo, lãnh đạo BQL DA ĐTXD quận Hoàng Mai đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý công trình nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý dự án.

Chất lượng luôn được Ban quản quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai đặt lên hàng đầu.

Ban đã xây dựng được bộ máy đầy đủ các phòng ban chức năng có năng lực, có chuyên môn đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động. Về chất lượng các dự án ngày càng được nâng cao rõ rệt. Nhiều dự án sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đã được đánh giá cao về chất lượng, thẩm mỹ.

Quá trình thi công trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự tham gia của nhiều đơn vị từ Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu đến địa phương. Các hoạt động quản lý chất lượng cần phải được quan tâm ngay từ đầu để tránh xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng mới tìm cách xử lý khắc phục.

Những nhóm nhiệm vụ, giải pháp được lãnh đạo quận Hoàng Mai đề ra được cả hệ thống chính trị quận tổ chức thực hiện hiệu quả, trong đó, tập trung huy động mạnh mẽ nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo kinh tế quận tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân cả về mặt vật chất và tinh thần.

Trước những gì đã làm được, BQL DA ĐTXD quận Hoàng Mai cần nỗ lực hơn nữa, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển và quản lý đô thị theo hướng xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại gắn với bảo vệ tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường. Từ đó, hướng tới quận Hoàng Mai là một trong những điểm sáng của của Thủ đô.

Hậu Thạch