Ban Dân tộc Sơn La tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

BVR&MT – Trong thời gian từ ngày 12/10 đến ngày 23/10/2020, Ban Dân tộc đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017-2021.

Một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong đêm tại huyện Vân Hồ
Một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong đêm tại huyện Vân Hồ.

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nội dung Đề án thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số; tăng cường khối đoàn kết các dân tộc và củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Hội nghị đã tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK, biên giới cho các đồng chí là Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ, Trưởng bản, phó trưởng bản, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở bản, người có uy tín, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã, thị trấn của 06 huyện: Sông Mã, Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên.

Kết thúc Hội nghị, các học viên đã tiếp thu các nội dung tuyên truyền về: Triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung triển khai một số Luật liên quan đến đời sống, môi trường của đồng bào các dân tộc thiểu số tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Một số văn bản Luật mới như Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Hoàng Tôn