Bạc Liêu triển khai nhiều giải pháp giúp người nuôi tôm giảm bớt thiệt hại

BVR&MT – Trước tình hình diện tích tôm chết có chiều hướng gia tăng, ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp nhà nông giảm bớt thiệt hại, đặc biệt là nhanh chóng khắc phục diện tích bị thiệt hại, đảm bảo sản xuất, ổn định thu nhập, cuộc sống cho người nuôi tôm.

Thu hoạch tôm ở Bạc Liêu.

Theo đó, ngành nông nghiệp Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh về nuôi trồng, phòng chống dịch bệnh thủy sản, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, theo dõi và hướng dẫn nông dân, ngư dân tuân thủ quy hoạch và khung lịch thời vụ nuôi trồng năm 2018.

Tỉnh khuyến khích nhân rộng các mô hình nuôi phát triển bền vững, gắn lợi ích với trách nhiệm bảo vệ môi trường vùng nuôi; ưu tiên doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tôm giống chất lượng cao, sạch bệnh, từng bước hình thành trung tâm sản xuất tôm giống có uy tín, thương hiệu mạnh của vùng và cả nước.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh phân công cán bộ chuyên ngành thủy sản bám sát địa bàn, chỉ đạo sát thực tế, nắm chắc tình hình diện tích nhiễm bệnh, hướng dẫn bà con nuôi tôm theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý tốt môi trường ao nuôi, bảo vệ diện tích đang nuôi.

Cùng với việc khuyến cáo nông dân thực hiện theo quy trình nuôi tôm khai báo, khai báo thả giống, khai báo khi bị thiên tai, dịch bệnh và tuân thủ các quy định để được xem xét hỗ trợ khi bệnh thiên tai, dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cấp mã số cho các cơ sở, vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh.

Ngành tiếp tục thực hiện “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu giai đoạn 2017-2020” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường khuyến nông, nhất là công tác tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực thú y cơ sở; tổ chức đào tạo, tập huấn về bệnh, các biện pháp phòng chống, giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch…

Cùng với đó là thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng, giá cả vật tư đầu vào, giống thủy sản, thuốc thú y, nhất là chất kháng sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản, các quy định về quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy. Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thức ăn, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo ngành nông nghiệp, Bạc Liêu đang vào chính vụ nuôi tôm, tuy nhiên có nhiều nguyên nhân, con giống, nguồn nước, thời tiết, khoa học kỹ thuật… đã làm hơn 1.100 ha nuôi tôm bị thiệt hại; trong đó, có hơn 800 ha nuôi theo mô hình thâm canh, bán thâm canh, gây thiệt hại lớn cho người nuôi tôm. Không những diện tích tôm nuôi thiệt hại có chiều hướng gia tăng, thời gần đây giá tôm nguyên liệu trên thị trường tiếp tục giảm mạnh, khiến người nuôi tôm tỉnh này gặp không ít khó khăn.