Bắc Kạn trồng hơn 900ha rừng năm 2023

BVR&MT – Năm 2023, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn có kế hoạch trồng hơn 900ha rừng. Trong đó, 700ha trồng lại sau khai thác, 180ha trồng phân tán, diện tích còn lại trồng cây đa mục đích (dẻ, trám đen), cây khác (quế, hồi).

Bắc Kạn trồng hơn 900ha rừng năm 2023

Để công tác trồng rừng đảm bảo theo kế hoạch, huyện Chợ Mới yêu cầu các địa phương, các phòng, ban chuyên môn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống, phân bón để phục vụ công tác trồng rừng. Đồng thời, thực hiện chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đạt hiệu quả.

Tại 10 vườn ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã chuẩn bị hàng triệu cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng. Đến nay, huyện Chợ Mới trồng được gần 7ha cây phân tán (lát, quế) và trồng trên 50ha diện tích rừng sau khai thác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng đúng khung thời vụ.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ