Bắc Giang: Quan tâm thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Lục Ngạn

BVR&MT – Ngày 18/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái khảo sát tình hình vệ sinh môi trường, nghĩa trang và giáo dục mầm non tại ba thôn ở các xã: Mỹ An, Nam Dương, Hồng Giang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái thị sát tình hình môi trường tại thôn An Phú, xã Mỹ An.

Tại xã Mỹ An, qua thực tế kiểm tra cho thấy, công tác quản lý rác thải nơi đây còn nhiều bất cập. Hầu hết chất thải chăn nuôi từ các hộ ở thôn An Phú đều đổ ra sông, ngay nơi sinh sống, có trường hợp vứt xác vật nuôi ra cống rãnh, bờ sông. Toàn xã có 9 nghĩa trang nằm rải rác ở các thôn, không có quy hoạch cụ thể. Sau nhiều năm, diện tích nghĩa trang bị thu hẹp, người dân chôn cất ngay tại vườn đồi của gia đình, gây mất vệ sinh môi trường.

Còn tại làng nghề truyền thống mì ở thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, hầu hết chất thải của làng nghề đều đổ thẳng ra hệ thống cống rãnh, đường giao thông, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, thương hiệu sản phẩm.

Xã Hồng Giang là nơi duy nhất có quy hoạch nghĩa trang với 18 điểm bố trí ở 17 thôn. Xã có một hợp tác xã thu gom rác thải hoạt động hiệu quả.

Để chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, đồng chí Dương Văn Thái chỉ đạo chính quyền địa phương cần thành lập hợp tác xã thu gom, xử lý rác, vận chuyển đến các điểm xử lý tập trung; giao UBND huyện nghiên cứu, lập kế hoạch cụ thể, tính toán chi tiết kinh phí để duy trì hiệu quả các tổ thu gom ở cơ sở.

Về phía tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý, thu gom rác thải theo quy định. Trước hết, các xã cần rà soát lại quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp với thực tiễn và có định hướng lâu dài. Đặc biệt các hộ làm nghề thủ công, chăn nuôi cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại gia đình; phân loại rác thải sinh hoạt để xử lý, không vứt, đốt rác tùy tiện ngoài đường.

Về giáo dục mầm non, khảo sát tại các trường cho thấy cơ sở vật chất đa số đáp ứng yêu cầu dạy và học, vui chơi. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên còn thiếu, chế độ chính sách cho giáo viên hợp đồng còn hạn chế. Tình trạng quá tải học sinh ở các lớp tồn tại ở hầu hết các trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của địa phương để tổng hợp, xây dựng phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.