Bắc Giang: Phát triển mô hình chăn nuôi gà lông màu thả vườn gắn với tiêu thụ sản phẩm

BVR&MT – Năm 2019 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang triển khai dự án Phát triển mô hình chăn nuôi gà lông màu theo hướng an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh trung du Miền núi Phía Bắc.

Mô hình chăn nuôi gà lông màu theo hướng an toàn sinh học.

Tham gia dự án, người chăn nuôi được hỗ trợ 70% giá giống, thức ăn, thuốc thú y (Gum, IB, Newcasle, Cúm gia cầm) và hóa chất sát trùng. Ngoài ra bà con chăn nuôi còn được tham gia các lớp tập huấn trong và ngoài mô hình do Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang tổ chức.

Yêu cầu của dự án bao gồm: Các hộ tham gia phải thuốc xã trung du miền núi có đất vườn để chăn thả gà, diện tích chuồng phải đảm bảo nuôi từ 500 – 1000 con gà; Tự nguyện cam kết tuân thủ đúng quy định của dự án; Tuân thủ áp dụng quy trình chăn nuôi gà thịt lông màu an toàn sinh học; Đặc biệt là có khả năng tuyên truyền và trao đổi kinh nghiệm nuôi gà ri lai, mía lai lấy thịt cho các hộ khác, cam kết thực hiện đúng quy định của dự án.

Năm 2019, tại tỉnh Bắc Giang huyện Hiệp Hòa được chọn tham gia dự án. Hiện cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đã tiến hành chọn xong hộ tham gia mô hình, chuẩn bị tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con tham gia dự án trước khi cấp giống.

Được biết dự án triển khai trong 3 năm từ 2019 – 2021 với quy mô 86.000 con gà lông màu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ

Nguyễn Thanh (Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang)