Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

BVR&MT – Theo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi cho các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương.

Hạ tầng giao thông sẽ có nhiều khởi sắc từ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi. Ảnh: Tuyến đường trục thôn tại xã Phúc Sơn (Sơn Động) mới được đầu tư.

Theo quyết định này, năm nay, tỉnh Bắc Giang được phân bổ hơn 221 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển gần 151 tỷ đồng, còn lại là vốn sự nghiệp. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ thực hiện 10 dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Tiêu biểu như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi; phát triển giáo dục đào tạo, nâng chất lượng nguồn nhân lực…

Được biết, năm nay, ngân sách Trung ương sẽ dành hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, trong đó có 9 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, còn lại vốn sự nghiệp để hỗ trợ các bộ, ngành và 50 tỉnh, TP triển khai các dự án phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương này.

Tại tỉnh Bắc Giang, các dự án được triển khai góp phần hoàn thành mục tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi so với năm 2021, tạo nguồn lực quan trọng nâng cao đời sống người dân.