Bà Rịa – Vũng Tàu: Siết chặt công tác tách thửa đối với đất nông nghiệp

BVR&MT – Mới đây, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố về việc chấn chỉnh công tác đo vẽ, tách thửa.

Ủy ban phường cảnh báo một dự án ma.

Thời gian qua, theo phản ánh của các địa phương và phương tiện thông tin đại chúng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xảy ra tình trạng lợi dụng quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, sau đó san lấp mặt bằng, phân lô, bán nền làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Theo nội dung văn bản yêu cầu, kể từ ngày 1/6/2019, khi tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp, không được phép đo vẽ thửa đất có hình dáng là đường giao thông và thửa đất nông nghiệp sau khi tách không được sử dụng làm đường giao thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đặc biệt, đối với hồ sơ tiếp nhận và đã đo vẽ trước ngày 1/6/2019, Văn phòng đăng ký đất đai các cấp lập danh sách báo báo về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Sở TN&MT hoặc hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện đúng quy định tại QĐ số 23/2017/QĐ-UBND.

Hoàng Tôn