Bà Rịa- Vũng Tàu: Lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng

BVR&MT – UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tăng cường kiểm tra nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch mà chậm phát hiện xử lý, dễ hình thành “điểm nóng” về trật tự xã hội.

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) vừa ra văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Văn bản được ban hành nhằm sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, tiến tới chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch mà chậm phát hiện xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, BR-VT sẽ tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát ở những cơ quan, địa phương xảy ra nhiều vi phạm, người dân bức xúc và dư luận quan tâm.

Trong đó tập trung ngăn chặn, xử lý những hành vi lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, sai phép; san lấp, đầu tư nâng cấp đường giao thông trái phép, khai thác khoáng sản không phép; quảng cáo, hoạt động kinh doanh bất động sản không đúng quy định…

Một trường hợp bị cưỡng chế trả nguyên hiện trạng khi chính quyền địa phương phát hiện sai phạm.

Việc kiểm tra đồng thời với việc bảo đảm mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để nhằm hạn chế trường hợp phải thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, gây lãng phí tài sản của xã hội và dễ hình thành “điểm nóng” về trật tự xã hội.

Các đơn vị liên quan rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, đặc biệt là tách thửa đất nông nghiệp khi không có đường giao thông, nhằm hạn chế các tranh chấp phát sinh. Việc tách thửa phải bảo đảm phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy định pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, bảo vệ rừng, khoán rừng, thuê môi trường rừng, xây dựng trái phép trong lâm phần; chuyển mục đích sử dụng rừng; xử lý chồng lấn giữa đất công trình với các tổ chức, cá nhân xung quanh các công trình hồ chứa nước; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép ven công trình thủy lợi, lòng hồ (suối), mặt nước biển và đất rừng do nhà nước quản lý.

UBND tỉnh BR-VT cho biết người đứng đầu các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý trước UBND tỉnh. Nếu để xảy ra tình trạng vi phạm hoặc buông lỏng quản lý, chậm phát hiện tỉnh sẽ cương quyết xử lý sau khi phát hiện vi phạm.