Bà Rịa – Vũng Tàu: Hơn 118 tỷ đồng chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT – Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.

Từ vốn vay nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình bà Phan Thị Diêm (thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức) đã thoát nghèo bền vững nhờ chăn nuôi.

Theo đó, tỉnh sẽ bố trí hơn 118 tỷ đồng được trích từ nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư, vốn cho vay đối ứng và các nguồn vận động hợp pháp khác để thực hiện chương trình này.

Trong năm 2024, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề ra mục tiêu: giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 1 – 1,5% so với giai đoạn 2022 – 2025; hỗ trợ lắp điện sinh hoạt cho 63 hộ; lắp nước sinh hoạt cho 145 hộ; xây 112 công trình phụ hợp vệ sinh; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 120 hộ, 100% hộ tham gia mô hình phát triển sản xuất được tập huấn, chuyển giao khoa học kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi; xây mới và sửa chữa 164 nhà ở. Bên cạnh đó, tỉnh đầu tư 13 công trình đường giao thông thôn, ấp có đông đồng bào dân tộc sinh sống; 100% lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức được quan tâm hỗ trợ; 100% học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học các cấp được hỗ trợ vở, sách giáo khoa.

Tỉnh cũng tăng cường chất lượng và hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hỗ trợ xây nhà ở và phát triển sản xuất được tạo điều kiện để hỗ trợ vay vốn đối ứng từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh khi có nhu cầu. Tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt cơ sở; bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, công tác dân tộc cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc – Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025, cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu của Chương trình sâu rộng đến các cấp, các ngành và đồng bào dân tộc thiểu sổ nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các sở, ngành liên quan tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thụ hưởng chính sách, thực hiện đối ứng bằng nguồn vốn tự có của gia đình hoặc nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội và huy động nguồn hợp pháp khác theo quy định, nhằm đạt được phương châm “nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm, cộng đồng giúp đỡ”.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc để giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn nhất, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nội lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số…..

Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có gần 9.000 hộ với 25.700 nhân khẩu thuộc 38 dân tộc thiểu số, chiếm 2,3% dân số toàn tỉnh. Đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chủ yếu là các dân tộc: Hoa, Khmer, Tày, Nùng, Châu Ro… sống xen kẽ với đồng bào Kinh ở các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, năm 2023, ngân sách tỉnh đã bố trí hơn 160 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, nhà vệ sinh, lắp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt; hỗ trợ về văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất, tuyên truyền phổ biến pháp luật và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trong năm 2023, tỉnh đã đầu tư 23 công trình giao thông; xây mới 105 nhà ở; sửa chữa 96 nhà ở; hỗ trợ nước sinh hoạt cho 145 hộ; hỗ trợ điện sinh hoạt cho 43 hộ; hỗ trợ cho 114 hộ đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo, có nhu cầu chăn nuôi; tổ chức 22 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy cho đồng bào dân tộc thiểu số.