81% cửa hàng trái cây tại Hà Nội có tem truy xuất nguồn gốc

BVR&MT – Sở NN&PTNT Hà Nội vừa có báo cáo kết quả rà soát công tác giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông sản.

Theo đó, thời gian qua, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tập trung giám sát chất lượng, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông sản. Từ đầu năm đến nay, Sở đã lấy 14 mẫu trái cây để phân tích, giám sát các chỉ tiêu kim loại nặng gồm: Asen, Cadimi, Chì; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; các hóa chất Ethylen, Ethephon;… các chỉ tiêu vi sinh vật E.coli, Salmonella. Kết quả 100% mẫu có kết quả đều đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm đối với các chỉ tiêu phân tích.

Hầu hết các cửa hàng trái cây tại Hà Nội đã có tem truy xuất nguồn gốc.

Sở cũng đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành. Thí điểm xây dựng hệ thống thông tin điện tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc trái cây.

Đáng chú ý, Sở đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xây dựng, áp dụng “Quy trình xác thực chống hàng giả”; xây dựng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc trái cây kinh doanh trên địa bàn TP. Đến nay, sau thời gian thí điểm hệ thống thông tin điện tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc trái cây, đã có khoảng 81% các cửa hàng kinh doanh trái cây đã có tem truy xuất nguồn gốc trái cây.