3,5 triệu – là số cây phân tán mà tỉnh Quảng Ninh đã trồng mới từ năm 2017 đến nay

NGUỒNbaoquangninh.vn
CHIA SẺ