32 gốc cây có đường kính từ 50cm ở rừng Kon Plông bị chặt phá

BVR&MT – Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 32 gốc cây có đường kính từ 50cm trở lên, chủ yếu là Thông Nàng, Hồng Tùng – gỗ nhóm 4, đây là các cây có giá trị nhất ở cánh rừng Kon Plông.

Hiện trường vụ phá rừng cũ, lâm tặc chưa kịp vận chuyển gỗ.

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa phát hiện một vụ phá rừng lớn tại 2 tiểu khu 413 và 474 thuộc khu vực rừng sản xuất và đầu nguồn do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Kon Plông, tỉnh Kon Tum và rừng giao cho cộng đồng quản lý.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có 32 gốc cây có đường kính từ 50cm trở lên, chủ yếu là Thông Nàng, Hồng Tùng (gỗ nhóm 4, đây là các cây có giá trị nhất ở cánh rừng Kon Plông) và một số cây dược liệu bị đốn hạ.

Tổng số gỗ còn lại thu được tại hiện trường là hơn 31m3. Trong số 32 cây bị đốn hạ có 30 cây là diện tích rừng giao cho cộng đồng thôn Kon Kưm, xã Măng Cành quản lý.

Một số hình ảnh tại hiện trường: